Startsida
Företaget
Referenser
Produkter
Kontakt


PMSAB - Pro Miljö Sandström AB

Företaget

Om företaget

PMS AB (Pro Miljö Sandström) bildades 1986 av Göran Sandström. Företaget inriktar sig dels på att sälja avancerad mätutrustning och dels på att utföra besiktningar f a på utsläpp till luft men även arbetsmiljömätningar.
PMS AB är sedan 1988 generalagent åt ett företag i Österrike (V & F) som tillverkar unika masspektrometersystem som arbetar med principen "mjuk jonisering" vilket innebär minimal fragmentering av molekyler. Systemet togs fram, till en början, för motor- och katalysatorindustrin som hade behov av snabba, känsliga och pålitliga system för identifiering av oönskade ämnen i bilavgaser.

Idag finns ett stort antal av V & Fs analysinstrument runt om i världen och inte bara inom motorindustrin, utan även inom en rad applikationer så som kvalitetskontroll av CO2 (Coca-Cola), bränslecellsforskning och miljöövervakning.

Vidare utför PMS AB besiktningar, både med konventionella standardiserade metoder och/eller med ovannämnda masspektrometrar. Detta innefattar således besiktningar på industriella anläggningar och arbetsplatser.

PMS AB har också agentur för Zambelli s.r.l. från Italien som tillverkar datorstyrd stoftprovtagningsutrustning, gasanalysutrustning för O2, CO2, CO, NO, NO2 SO2 THC, dioxinprovtagningsutrustning mm. Se även www.zambelli-srl.it

Signal Instruments representeras också av PMS AB som har konventionell gasanalysutrustning för analys av O2, CO2, CO, NO, NO2 SO2 THC i rökgaser och specialdesignad utrustning för motorlab, uppvärmda ledningar etc. Sortiment, se Signals hemsida www.signalinstruments.com

 
Skriv ut sidan / Print page     Copyright 2002-2015 Pro Miljö Sandström AB
Flygfoto (PMS AB - Pro Miljö Sandström)